Torsta Gårdsbruk är ett utvecklings- och utbildningsjordbruk där vi bedriver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion och levererar mjölk till Norrmejerier och en mindre mängd till Osterian af Jemtland och Eldrimner.

Den praktiska undervisningen som sker i våra djurstallar samt i utedriften, ger våra elever möjlighet att utveckla ett gott ”djuröga” och få kunskap om hur man praktiskt gör för att lyckas med de man odlar.På gården finns för tillfället drygt 60+ mjölkkor plus rekryterings djur och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår.

Vi odlar ekologiskt på 190 hektar mark i Ås, och de vi odlar används som foder till våra djur . Arealen är fördelad på 140 ha vall och beten, 40 ha korn samt ca 10 ha grönfoder med baljväxter. Vi utför även odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.