Här på Torsta driver vi en avverkningsgrupp bestående av 2 skördare och sex skotare. Vi avverkar som entreprenör åt SCA Skog Jämtlands förvaltning. Vår huvudsakliga uppgift med avverkningsgruppen är att utbilda maskinförare för gymnasieskolan samt även våra vuxenutbildningar. Fem av våra maskiner leasar vi från de största maskintillverkarna på marknaden och maskinerna byts ut varje år. Det gör att vi alltid har den senaste tekniken till våra elever.

På skolan har vi en simulatorsal där vi har 5st simulatorer som är uppdaterad med den senaste tekniken vad gäller simulatorkörning bl.a. WR glasögon.

På gården har vi en skotare som är en Valmet 840. Den använder vi oss av i maskinlära på våra utbildningar där eleverna lär sig om uppbyggnaden av en skogsmaskin och var olika komponenter sitter på en maskin. Den används även till att utföra olika uppdrag i vårt närområde t.ex. kör vi ett projekt med Länsstyrelsen där de återskapar våtmarker vid Tysjöarna. Och tomthuggningar åt Krokoms kommun är ett annat exempel. Under våra utbildningar tar vi också på oss uppdrag inom skogsplantering, röjning och motormanuell huggning.

Torsta AB driver också ett projekt gemensamt med Norrskog där vi undersöker lönsamheten i att gallra med beståndsgående maskiner. Projektet löper över en treårsperiod och går under namnet ”Vimekprojektet” just för att vi använder oss av märket Vimek på våra maskiner.