På Torsta kan du gå en utbildning där du både lär dig köra skogsmaskin (skotare) och får möjlighet att
utveckla ditt intresse för jakt och viltvård.
Du får lära dig om skogsskötsel och träna på att köra skotare. Framförallt får du möjlighet att fördjupa dig i jakt- och viltvård och du får även lära dig att ta tillvara djuret genom flåning, styckning och
tillagning. Vi har fina jaktmarker i samarbete med Norrskogs skogsägarförening. Dessutom har vi
utbytesjakt med andra naturbruksskolor i södra Sverige, så att du får prova på jakt som vi inte har här i
Norrland.
Vi erbjuder även möjligheten att certifiera dig, till exempel kan du ta jägarexamen.

Läs mer/skriv ut vår programbroschyr