På utbildningen till skogsmaskinförare rustar vi dig för det moderna skogsbruket. Redan i årskurs 1 är
du ute i skogen med våra toppteknologiska skogsmaskiner så att du direkt får känna på yrket. Undervisningen sker i mindre grupper så att du får maximal körtid. Vi har också en handfull skogsmaskinsimulatorer, den senaste med VR-teknik. Här får du träna upp din teknik, snabbhet och förmåga på ett
miljövänligt sätt. När det sedan är dags för praktik är du redo att visa framfötterna!

Läs mer/skriv ut vår programbroschyr