Det här är utbildningen för dig som är intresserad av skog, natur och miljö. Vi erbjuder dig en utbildning som ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som grund och som har en stark natur- och miljövårdsprofil.
En stor del av undervisningen sker i skog och mark utanför den traditionella klassrumsmiljön. Utöver
kurser inom skogsbruk läser du också kurser inom fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård samt naturoch landskapsvård. Tillsammans med kurserna naturkunskap, biologi samt markens och växternas
biologi får du dessutom goda teoretiska kunskaper om de ekologiska och biologiska grunderna för ett
arbete inom skogs-, natur- och miljövård.
Vi erbjuder även möjligheten att certifiera dig, till exempel kan du ta jägarexamen.

Läs mer/skriv ut vår programbroschyr 

Film