Inom djurvård inriktad mot sällskapsdjur får du lära dig att hantera och sköta olika djurslag. Du kan
också fördjupa dig inom andra djurslag, exempelvis djurparksdjur. Utbildningen ger dig kunskap om
djurens beteende, utfodring, djursjukvård, miljöberikning och mycket annat.
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som djurvårdare på djursjukhus, veterinärstationer
och veterinärkliniker. När du lämnar oss är du redo för ett professionellt arbete med sällskapsdjur!

Läs mer/skriv ut vår programbroschyr