Landsbygdsutveckling

Mat från Gårdsrestaurangen

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Syftet med Interregprojektet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir & tradition som finns längst nordens gröna bälte.

Målet

Vi har många duktiga företagare inom måltidsbranschen som jobbar aktivt med både måltidsupplevelse och turism längs nordens gröna bälte.
Projektet ska bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning för företagare inom måltidsbranschen genom att höja kompetens.

På sikt vill vi sätta Nordens Gröna Bälte på kartan när det gäller måltidsturism!

Det var en treårig satsning (2018-2021), i nära samverkan mellan projektparterna Torsta AB (projektägare), Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag Fylkeskommune och Region Västernorrland och det regionala näringslivet.

Huvudfokus låg i följande område:

  • skapa ett digitalt kunskapscenter – SMAK63 för utbildning, nätverk, idé- och erfarenhetsutbyte
  • utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons, nätverksträffar och mm.)
  • öka andel av lokal mat vid evenemang

Samarbetspartner i projekt är:

 

Logotyp Interreg

 

Projekt är finansierad med medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Aktuella projekt