Kurser

Mångfald

Mångfaldsvärdskapsutbildning

Integration, HBTQIA och normkritisk pedagogik

Att genomföra denna mångfaldsvärdskapsutbildning är ett strukturerad och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.
Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande gällande HBTQ, normkritisk handlingssätt, etnicitet och funktionalitet vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor.

Kursansvarig:
Preethi Huczkowski

Kursdatum:
Intresseanmälan och frågor via mail till preethi.huczkowski@torsta.se

Kostnad:
500:-/deltagare exkl. moms.
Kursen inkluderar fika och lunch

Program
10:00 Förmiddagsfika
10.30 Föreläsning
12.00 Lunch
13.00 Workshop, Hur kan vi jobba med detta på våra arbetsplatser
14.00 Fika och utdelning av betyg av genomförd kurs.