Presentation av utbildare

HelenHansenAxelsson

Helen Hansen Axelsson

agronom

Studerat husdjursvetenskap vid Estlands Lantbruksuniversitet, sedan som doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Agronomidoktorsexamen i husdjursvetenskap 2013. Efter SLU blev jag anställd som landsbygdsutvecklare på Torsta och har hållit kurser inom lantbruksdjur. Numera är jag biträdande utbildningschef och har övergripande ansvar för vuxenutbildningar.
Privat driver jag och min man ett lantbruk och har ett 70-tal köttdjur och brukar ca 180 ha mark. Utöver det så har jag en mindre hästuppfödning och god insikt i att driva en gård.

AnnaBeckFriis

Anna Beck-Friis

Veterinär

Veterinär sedan 1989 och jobbat många år med smådjur på Östersunds djursjukhus. Drivit en veterinärfirma både med en mottagning hemma och med uppdrag att åka till andra nötbesättningar, även utbildad seminveterinär. Anställd på Torsta sedan 2013 och arbetar med utvecklingsprojekt, men nu är merparten undervisning av gymnasielever och kurser för vuxna inom djurvård. Jag kommer undervisa i husdjursdelen tillsammans med Helen och då främst smittskydd, hygien, förebyggande djurskötsel, sjukdomar.

KarlKomstedt

Karl Komstedt

Landsbygdsutvecklare skog

Studerat jägmästarprogrammet med inriktning mot viltanpassat skogsbruk. Instruktör inom motorsåg, HLR och brandsäkerhet. I denna kurs kommer jag att undervisa i skogsskötsel och skogsbruksplaner. Arbetar sedan 2012 som skogslärare på Torsta AB och håller kortkurser för vuxna inom olika områden. Tidigare erfarenhet av arbete inom olika skogsbolag och skogsägarföreningar. Vid sidan om arbetet driver jag en enskild firma som sysslar med nedtagning av problemträd och riskbedömning av träd i offentliga miljöer.

LarsTiren

Lars Tirén

Landsbygdsutvecklare växtodling

Anställd på Torsta AB sedan 2021 och undervisar i växtodling på kursen Företagsam på gård. Arbetar även med utvecklingsprojekt och fältförsöksodlingar på Torsta, som är en del av växtförädling och utveckling i lantbruksbranschen. Innan min anställning på Torsta har jag haft förmånen att arbeta på olika lantbruk med diverse uppgifter samt med olika produktionsinriktningar i flera delar av Sverige.

ericaJO

Erica Jonsson Ogilwie

landsbygdsutvecklare skog

Utbildad skogskandidat på Linnéuniversitetet i Växjö och har en bakgrund inom bankväsendet som företagsrådgivare för enskilda firmor och mindre bolag med fokus på skog. Jag har även arbetat inom skogsbranschen med värdering och skötsel av skog. Anställd på Torsta AB sedan 2020 där jag arbetat med olika skogliga projekt samt är kursansvarig på gymnasiesidan. Privat äger jag och sambon en jordbruksfastighet och pysslar med allt som det innebär.