Skicka en intresseanmälan till Grundkurs

Skicka en intresseanmälan till Förnyelsekurs

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.
Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Kostnad Grundkurs, 2 dagar: 7000:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.
KostnadFörnyelsekurs, 1 dag: 2500:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.
Alla priser är exklusive moms.

Delar av utbildningen kan ges  som webbutbildning.

För mer information:
Karl Komstedt
karl.komstedt@torsta.se, 070-223 48 00