INTEGRATION, HBTQIA OCH NORMKRITISK PEDAGOGIK

 

Att genomföra denna mångfaldsvärdskapsutbildning är ett strukturerad och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande gällande HBTQ, normkritisk handlingssätt, etnicitet och funktionalitet vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor.

Kostnad: 500:-/deltagare exkl. moms. Kursen inkluderar fika och lunch
Kursansvarig: Preethi Huczkowski

Kursdatum: 28/11 2019

Program

10:00 Förmiddagsfika
10.30 Föreläsning
12.00 Lunch
13.00 Workshop, Hur kan vi jobba med detta på våra arbetsplatser
14.00 Fika och utdelning av betyg av genomförd kurs.

Anmälan per mail: Preethi Huczkowski