Grundläggande kunskap om höns med inriktning mot hobbyhöns och småskalig äggproduktion

På denna tvådagarskurs går vi igenom allt som behövs för grundläggande kunskap om höns och äggproduktion. Däribland gällande lagstiftning, utmärkande anatomi och fysiologi för fåglar, viktigaste sjukdomarna och parasiterna, djurens beteende, kläckning och utfodring, avlivning/kadaverhantering och slakt för hemmabruk. Under kursen genomförs även obduktion av höna.

Kostnad: 2500:-/deltagare exkl. moms. Kursen inkluderar fika och lunch
Kursansvarig: Anna Beck-Friis och Helen Hansen-Axelsson

Preliminärt program

Kursdatum
vecka 42 eller 43 2020

Preliminär anmälan