En tvådagarskurs som ger dig grundläggande kunskap om får.

Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.

Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård.

Föreslagen kurslitteratur: ”Fårsignaler” av Frank Glorie, kan beställas från Hushållningssällskapet i Västernorrland.

Kostnad:
ca 2 000:- exkl. moms (kan ändras till kurstillfället).

Kursansvarig:
Anna Beck-Friis och Helen Hansen Axelsson

Kursdatum:
Preliminärt våren 2020

Intresseanmälanklicka här