Välkommen till vår digitala skogs- och lantbruksmässa,

3/10 2020

Då hälsa och säkerhet alltid går i första hand har vi beslutat att ställa om Jämtlands skogs- och lantbruksmässa 3/10 till en digital plattform.

 

 

Den digitala plattformen kommer öppna den 3/10  och kommer att fyllas med massa matnyttiga inslag kring skogsbruk, jordbruk, utomhusmatlagning, information kring allemansrätten och information kring Torsta gård och utbildning.

Här hittar du den digitala plattformen!