Per-Erik Nemby är rektor på JGY Torsta Naturbruksgymnasium. Han blev anställd år 2010 som driftledare och lärare på skolan för att senare bli utbildningschef och sedan 2015 är han Torstas rektor. Per-Erik har en lång erfarenhet från lantbruk som han ibland undervisar i. Här svarar han på några frågor kring skolan.

Vad skulle du säga utmärker JGY Torsta Naturbruksgymnasium som skola, vad är det som är bra och vilka styrkor har vi?

Torsta är en liten skola där undervisningen genomförs både i och utanför lektionssalen. Väldigt ofta sker undervisningen på andra platser än i lektionssalen med praktiska övningar i vårt djurhus, i hundträningshallen, i ladugården, ute i skogen, i maskiner och på våra odlingar i fält. Det ger en variation av undervisningsmiljöer under en vanlig skolvecka som är positivt för elevernas lärande.

En mindre skola gör också att tryggheten ökar för eleverna. Vi har små undervisningsgrupper som ger ro till studier och mycket lärartid. Vi ser och bryr oss om alla elever och kan, om det behövs, sätta in studiestöd i tid.

Vilka resurser har skolan när det gäller de praktiska yrkesämnena?

Vår viktigaste resurs är att vi har yrkeskunniga lärare och instruktörer som är duktiga på att lära ut till våra elever. Till sin hjälp har de bra resurser som vårt djurhus med sällskapsdjur, hundträningshall, ladugård med mjölkkor, odlingar i fält, skogsmaskiner, jaktmarker och mycket mer.

Torsta äger ett antal egna skogsmaskiner men vi har även fem stycken som vi hyr och dessa byts ut varje år för att vara av den senaste modellen. Vi har även moderna simulatorer med VR-teknik för skogsmaskiner.

Vad tycker du är viktigast med vår skola?

Att vi lyckas skapa en trygg och positiv studiemiljö där våra elever trivs och där alla ges förutsättningar att klara sin yrkesexamen. Vi ger även våra elever möjlighet att i utbildningarna ta ett antal yrkescertifikat som krävs för att vara anställningsbar efter yrkesexamen.

Vilka lärare är det som jobbar på skolan. Exempelvis vilken bakgrund har lärarna som jobbar med de praktiska ämnena?

De flesta yrkeslärare på Torsta har förutom en gedigen yrkesutbildning en lång erfarenhet från sitt yrkesområde inom naturbruket även lärarutbildning med behörighet att undervisa i praktiska yrkesämnen.

Hur jobbar skolan för att alla elever ska klara sin yrkesexamen?

Vi är noga med att följa upp elevernas studieresultat och sätter tidigt in stödåtgärder som extra anpassningar och särskilt stöd. Vi har lärarledd schemalagd ”inläsningstid” för att ge eleverna möjlighet att ta igen det man kanske missat eller halkat efter med på grund av frånvaro eller bara behöver extra studietid. Som stöd för våra elever har vi ett väl fungerande elevhälsoteam.