Oscar Amrén är rektor på JGY Torsta Naturbruksgymnasium. Han blev anställd år 2017 som lärare på skolan och sedan 2020 är han Torstas rektor. Oscar har lång erfarenhet av att utbilda och förutom rektorsarbetet undervisar han i engelska, historia och samhällskunskap. Här svarar han på några frågor kring skolan.

Vad skulle du säga utmärker JGY Torsta Naturbruksgymnasium som skola, vad är det som är bra och vilka styrkor har vi?

Torsta är en liten skola där undervisningen är både praktisk och teoretisk. Väldigt ofta sker undervisningen på andra platser än i lektionssalen med praktiska övningar i vårt djurhus, i hundträningshallen, i ladugården, ute i skogen, i maskiner och på våra odlingar i fält. Det ger en variation som är väldigt positiv för elevernas lärande.

Att skolan är liten gör också att det blir en rätt mysig och familjär stämning här. Våra elever trivs väldigt bra på Torsta.
Torsta är en mindre skola vilket gör att tryggheten ökar för eleverna. Vi har förhållandevis små undervisningsgrupper där man får studiero och mycket lärartid. Vi ser alla elever och kan om det behövs sätta in studiestöd i tid.

Vilka resurser har skolan när det gäller de praktiska yrkesämnena?

Våra viktigaste resurser är våra mycket kunniga och erfarna lärare och instruktörer. Till sin hjälp har de bra resurser som vårt djurhus med sällskapsdjur, hundträningshall, ladugård med mjölkkor, odlingar i fält, traktorer med redskap, skogsmaskiner, jaktmarker och mycket mer.

Torsta äger ett antal egna skogsmaskiner men vi hyr även fem maskiner och dessa byts ut varje år för att vara av den senaste modellen. Vi har även moderna simulatorer med VR-teknik för skogsmaskiner.

Vad tycker du är viktigast med vår skola?

Först och främst våra elever som bidrar till skolans goda stämning. Men även att vi har en trygg och positiv studiemiljö där eleverna trivs och där alla ges förutsättningar att klara sin yrkesexamen. Vi ger även våra elever möjlighet att i utbildningarna ta vissa yrkescertifikat som krävs för att vara anställningsbar efter yrkesexamen. Och självklart kan man läsa kurser så att man får högskolebehörighet.

Vilka lärare är det som jobbar på skolan? Exempelvis vilken bakgrund har lärarna som jobbar med de praktiska ämnena?

Yrkeslärarna på Torsta har förutom en gedigen yrkesutbildning lång erfarenhet från sitt yrkesområde inom naturbruket. De flesta har även lärarutbildning med behörighet att undervisa i praktiska yrkesämnen.

Hur jobbar skolan för att alla elever ska klara sin yrkesexamen?

Vi följer noga elevernas studieresultat och sätter, om det behövs, tidigt in stödåtgärder som extra anpassningar och särskilt stöd. Vi har schemalagd och lärarledd ”inläsningstid” för att ge eleverna möjlighet att ta igen det man kanske missat eller halkat efter med. Som stöd för våra elever har vi även ett mycket väl fungerande elevhälsoteam.