Frequently asked questions
(Vanligt ställda frågor)

Här kan du läsa frågor från elever i högstadiet och svar från rektorn på Torsta.

Är det svårt att komma in på Torsta? Vilket betygspoäng behövs?
– Det viktigaste för att komma in på Torstas gymnasieutbildningar är att man är behörig att söka till nationellt gymnasieprogram = godkända betyg i Svenska, Engelska, Matte och ytterligare 5 andra ämnen. sen är det bra att ha så högt betyg som möjligt om det är fler sökande än antal platser för att komma in på sitt förstahandsval. I undantagsfall kan man bli antagen utan att vara behörig men det är bara om det finns platser lediga och om vi har möjlighet att sätta in stödundervisning. I höstas antogs bara en elev av 43 st som var obehörig.

Hur många elever går det på Torsta?
JGY Torsta är en liten gymnasieskola med ca 115 elever totalt. Fördelen med en liten skola är att vi ofta arbetar i mindre undervisningsgrupper där man får mycket lärartid. Vi lär känna våra elever snabbt och kan sätta in stöd o hjälp med studierna tidigt.

Hur tar man sig till Torsta?
Det går bussar från Östersund och från Krokomshållet (västerut) som passar till skolstart o skolslut på dagarna.

Hur långa är skoldagarna?
Måndag – torsdag börjar vi 08,20 och slutar 15,35. fredag börjar vi 08,20 men slutar oftast till lunch kl 11,35. (Ibland är även några få fredagar till 15.35)

Har ni elevboende på Torsta?
Ja, drygt 20 elever kan bo på Torsta som har lång resväg till o från hemmet. Elever i åk 1 har företräde till platserna. Vi har både enkelrum o dubbelrum i en byggnad på skolområdet. Alla rum har egen dusch o toa. Vi har en fritidsledare som är tillsammans med de boende under kvällarna och äter middag och kvällsfika tillsammans med dem. Bor man på Torsta äter man alla måltider i skolrestaurangen; frukost, skollunchen, middag o kvällsfika)

Får man göra praktik när man går på Torsta?
Som på alla yrkesprogram på gymnasieskolan har man totalt 15 veckors praktik (arbetsplatsförlagt lärande, apl) på företag/organisationer utanför skolan. De flesta veckorna ligger i åk 2 och åk 3.

Hur mycket ”praktiska ämnen” är det på Torsta?
Som på alla yrkesprogram har man ”gymnasiegemensamma ämnen” (t ex Svenska, Engelska, Matte). I själva yrkesutbildningarna är det mycket praktiska moment blandat med teoriundervisning. Mycket av yrkesutbildningen är förlagd på andra platser än i vanliga lektionssalar t ex ute i skogen, i Djurhuset, Hundhallen, Verkstaden, lagården, i traktorer, skogsmaskiner. Det innebär att det blir en bra variation av undervisning både i lektionssalar och på andra platser. Går man på Torsta skall man tycka om att vara utomhus!

Kan man läsa till högskolebehörighet på Torsta?
Ja, under åk 2 och åk 3 kan man läsa extra svenska, engelska o matte för att få den grundläggande allmänna högskolebehörigheten. Det är ett val som är frivilligt och söks när man går i åk 1.

Vilka utbildningar har ni på Torsta?
Vi har naturbruksprogrammets inriktningar Naturturism, Djurvård, Skogsbruk och Lantbruk. Gå in på vår hemsida Torsta.se så hittar du information om våra utbildningar.