Gårdsbruk
och skogsdrift

Kosläpp

Gårdsbruk

Torsta Gårdsbruk är ett utvecklings- och utbildningsjordbruk där vi bedriver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion och levererar mjölk till Norrmejerier och en mindre mängd till Osterian af Jemtland, Skärvångens mejeri och Eldrimner.

Den praktiska undervisningen som sker i våra djurstallar samt i utedriften, ger våra elever möjlighet att utveckla ett gott ”djuröga” och få kunskap om hur man praktiskt gör för att lyckas med de man odlar. På gården finns för tillfället drygt 60+ mjölkkor plus rekryterings djur och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår.

Vi odlar ekologiskt på 190 hektar mark i Ås, och de vi odlar används som foder till våra djur. Arealen är fördelad på 140 ha vall och beten, 40 ha korn samt ca 10 ha grönfoder med baljväxter. Vi utför även odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.

Kontakt

Gert Åhlund
Gert Åhlund
Anna-Karin Haag
Skogsmaskin

Skogsdrift

Här på Torsta driver vi en avverkningsgrupp bestående av två skördare och sex skotare. Vi avverkar som entreprenör åt SCA Skog Jämtlands förvaltning. Vår huvudsakliga uppgift med avverkningsgruppen är att utbilda maskinförare för gymnasieskolan samt även våra vuxenutbildningar. Fem av våra maskiner leasar vi från de största maskintillverkarna på marknaden och maskinerna byts ut varje år. Det gör att vi alltid har den senaste tekniken till våra elever.

På skolan har vi en simulatorsal där vi har fem stycken simulatorer som är uppdaterad med den senaste tekniken vad gäller simulatorkörning med bland annat VR-glasögon.

På gården har vi en skotare som är en Valmet 840. Den använder vi oss av i maskinlära på våra utbildningar där eleverna lär sig om uppbyggnaden av en skogsmaskin och var olika komponenter sitter på en maskin. Den används även till att utföra olika uppdrag i vårt närområde t.ex. kör vi ett projekt med Länsstyrelsen där de återskapar våtmarker vid Tysjöarna. Tomthuggningar åt Krokoms kommun är ett annat exempel. Under våra utbildningar tar vi också på oss uppdrag inom skogsplantering, röjning och motormanuell huggning.

Kontakt

Johan Montelius
Johan Montelius