Landsbygdsutveckling

Ett antal kor och en kvinna

Framtidzmat

Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen.

Projektet ska fastställa på vilket sätt vi i regionen ska kommunicera och ta fram en modell med ansvariga utförare. Det vill säga regiongemensamt kommunikationsmaterial utifrån identifierade behov.

Torsta AB har projektledning och samverkanspartner är kommunikatörer inom partnerskapet för livsmedelsstrategin. Satsningen är finansierad av Jordbruksverket.

Sedan tidigare har Region Jämtland Härjedalen gett Torsta AB i uppdrag att ta ansvar för att jobba med en handlingsplan som går hand i hand med länets Mat- och livsmedelsstrategi. Partnerskapet består av följande organisationer:

  • Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Jämtland Härjedalen Turism
  • LRF Jämtland Härjedalen
  • MIUN
  • Östersunds Kommun
  • Eldrimner
  • Hushållningssällskapet
  • Torsta AB

 

Målen med strategin är att Jämtland Härjedalen ska öka livsmedelsproduktion och vara en ledande matregion.

Behovet av mat kommer att öka i framtiden och i den globala omställningen till en mer hållbar livsstil spelar livsmedelsproduktionen i Jämtlands län en viktig roll. Vi har bra förutsättningar för att bedriva mjölk- och köttproduktion med låga klimatavtryck.

Är du aktör inom livsmedelsbranschen och vill veta mer om pågående satsningar i länet så besök Framtidzmat.se, en plattform där vi samlar viktiga informationer för dig som är aktör längs kedjan mellan jord och bord.

Kontakt

Malin Jonsson
Malin Andersson

länkar

Aktuella projekt