Vi vänder oss till skogsägare och andra landsbygdsföretagare som använder skogliga resurser i sin verksamhet. Vi är även öppna för att samarbeta med företag, föreningar, myndigheter, akademier etc. i frågor som handlar om att optimera nyttan av skogens resurser för regional utveckling.    

Möjligheter finns att arrangera olika aktiviteter som t.ex. konferenser, seminarium, kurser och föreläsningar mm. Dessa typer av aktiviteter är normalt öppna för alla intresserade men kan också anpassas till olika former av nätverk. För att vår verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska vara efterfrågestyrd ser vi det som viktigt att verka ute i regionen i nära kontakt med olika aktörer inom näringen.

 Kontakt
För frågor och synpunkter angående skogen som resurs för landsbygdsutveckling hör av dig:

Karl Komstedt
070-223 48 00
karl.komstedt@torsta.se