Målet
– att samtliga lärare hos respektive part får en ökad kunskap i ämnet entreprenöriellt lärande
– Elever/studenter som har fått träning i enteprenöriellt lärande övar upp sin förmåga till kritiskt tänkande och innovativ problemlösning och får ett mindre motstånd till att starta egna företag efter skolan.

– Ett direkt samarbete i kurserna Entreprenörskap och UF-företagande förväntas leda till ett större engagemang hos eleverna, en bättre förståelse för ämnet och att UF-företagandet utvecklas.

– Med en nytänkande undervisningsmetod inom skolorna förväntar vi oss att det utbildningarna blir mer attraktiva och att vi således får fler elever/studenter

– Genom att sammanföra elever och företagare förväntar vi oss att eleverna får en större förståelse och blir bättre förberedda för yrkeslivet. Men även att företagare får möjlighet att träffa och påverka sin framtida arbetskraft och att de får möjlighet att tillgodo göra sig det nytänk som eleverna/studenterna kan bidra med. Förhoppningsvis blir även kontakten med innovationsmiljöerna lättare att ta för deltagande företagare.

För att nå målen ska parterna Torsta AB (projektägare), Nordviks Naturbruksgymnasium, Högskolan i Nord-Tröndelag (HiNT) (koordinator på norsk sida), Skjetlein Vidaregåendeskola, Maere landbruksskola under tiden 2015 05 15 – 2018 05 18 genomföra gemensamma elevaktiviteter och gemensam lärarutbildning i entreprenöriellt lärande. Exempel på elevaktiviteter kan vara gemensamt uppstartsläger för UF-företagande, lärarutbyte, elevgruppsutbyten, problemlösning hos företag med mera. Lärarutbildningen utformas efter skolornas behov och genomförs på kvartsfart under ett läsår. De som går utbildningen informerar kollegorna på respektive arbetsplatser så samtliga lärare blir introducerade i ämnet.

Projektet ska genomföra aktiviteter som stärker parternas kunskap och kompetens inom innovation och entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet. Då kan vi på ett bättre sätt stödja våra elever/studenter till att bli innovativa och mer handlingsorienterade och de får möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap, i samarbete med befintliga företagare.

Kontakt: Ida Olofsson, 0640-188 34 eller ida.olofsson@torsta.se