Sedan tidigare har Region Jämtland Härjedalen gett Torsta AB i uppdrag att ta ansvar för att jobba med en handlingsplan som går hand i hand med länets Mat- och livsmedelsstrategi. Partnerskapet består av följande organisationer:

– Länsstyrelsen Jämtlands län
– Jämtland Härjedalen Turism
– LRF Jämtland Härjedalen
– MIUN
– Östersunds Kommun
– Eldrimner
– Hushållningssällskapet
– Torsta AB

Målen med strategin är att Jämtland Härjedalen ska öka livsmedelsproduktion och vara en ledande matregion.

Behovet av mat kommer att öka i framtiden och i den globala omställningen till en mer hållbar livsstil spelar livsmedelsproduktionen i Jämtlands län en viktig roll. Vi har bra förutsättningar för att bedriva mjölk- och köttproduktion med låga klimatavtryck.

Är du aktör inom livsmedelsbranschen och vill veta mer om pågående satsningar i länet så besök Framtidzmat.se, en plattform där vi samlar viktiga informationer för dig som är aktör längs kedjan mellan jord och bord.