I våra Demonstrationsodlingar vill vi lyfta ämnen som berör våra lokala lantbrukare.

Det kan exempelvis handla om odling av olika typer av grödor, gödslingsstrategier eller olika metoder för ogräsbekämpning. Vi har ett nära samarbete med Länsstyrelsen Jämtland som deltar i planeringen och finansierar merparten av demonstrationerna. Utvecklingen i fält går att följa här på hemsidan och vid Länsstyrelsens fältvandringar.

I år har vi valt att anlägga ett antal demonstrationer med fokus på växtnäring, bland annat med det Krav godkända gödselmedlet Biofer och gödsling med svavel i vall. Vi kommer även anlägga en odling med fem olika sorter vårrybs. Du kan läsa mer ingående om varje demoodling och följa utvecklingen i fält under fliken ”Händer i fält”.

 

Klicka för att läsa om Försöksstationen

Klicka för att läsa om Fältförsöken

Klicka för att läsa om Händer i fält