På Torsta AB’s försöksstation bedrivs fältförsöksodlingar och demonstrationsodlingar av en rad olika jordbruksgrödor.

Torsta har drivit stationen sedan 2010 men traditionen att bedriva fältförsök i Ås sträcker sig tillbaka till förra seklets första hälft. Under odlingssäsongen arbetar två personer med försöksverksamheten.

 

Klicka för att läsa om Fältförsöken

Klicka för att läsa om Demonstrationsodlingarna

Klicka för att läsa om Händer i fält