Syftet med GRENI är att utveckla och stärka de gröna innovationsmiljöerna i Mittnorden.

Kontakt: Anna Beck Friis 0640-188 43 eller anna.beck-friis@torsta.se