Torsta Utvecklings uppgift är att vara en naturlig och neutral partner för de gröna näringarna i Norrlands inland, genom konkreta projekt, utbildningar och utvecklingsinsatser.

Skapa mötesplatser och seminarium, ge rådgivning i affärer och företagsetableringar, stötta och stimulera nya initiativ, kompetensutveckla, marknadsföra nationellt och internationellt är några av Torsta AB’s företagsutvecklings många roller.

Kontakta oss gärna!