Händer i fält

Traktor
31 maj 2021

Fältsäsongen är i gång

Fältsäsongen är i full gång sedan ett par veckor tillbaka här på försöksstationen. Förra veckan såddes sortförsöken i spannmål och vår demoodling av vårrybs. Under maj månad fick vi ca trettiofem millimeter regn här i Ås vilket har gett oss förutsättningar att skapa såbäddar med bra fukt för jämn groning.

Vi har även anlagt en demonstration med gödselmedlet Biofer i korn, där vi vill undersöka vilken skördepåverkan vi får vid olika spridningssätt och som komplement till stallgödsel.
Mer om var och en av demonstrationerna kommer löpande, så håll utkik här på Händer i fält!