Dynamiska inköpssystemet

Dynamiska inköpssystem är mer flexibla än andra upphandlings- och avtalsformer enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Att nya leverantörer kan tillkomma under hela systemets giltighetstid ger bättre möjligheter att dra nytta av att nya leverantörer tillkommer på marknaden, än vid ramavtal. Det skapar möjligheter både för upphandlande myndigheter och för nystartade företag. Leverantörer som inte kommer med i det dynamiska inköpssystemet på första försöket utestängs inte från marknaden under viss tid. En leverantör som misslyckas med att uppfylla kraven kan ansöka på nytt, så snart leverantören uppfyller kvalificeringskraven.