Torsta AB är projektägare till ett 2-årigt Europeiskt Regionalfondsprojekt som löper mellan oktober 2018 och december 2020.

Projektet sker i samarbete med Digidest AB och företag i Tossåsens Sameby. Syftet är att genom fältstudier undersöka om drönare försedda med IR-kameror kan effektivisera arbetet för företagare inom rennäringen, öka lönsamheten och minska användandet av fossila drivmedel. Projektet finansieras med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Jämtlands län, Torsta AB och Digidest AB. För mer information, kontakta projektledare Karl Komstedt