Grön Forskning

Grön forskning var en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, samt av Region Jämtland Härjedalen. Målet med förstudien som pågick under 2022-01-01 – 2022-09-30 har varit att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. […]

Samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Närbild på en flock renar

De samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken. Centrala aktiviteter i projektet kommer vara att arbeta med olika metoder för produktutveckling, i syfte att möte uttalade behov från offentliga kök. Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och fram för allt testa olika kreativa metoder för […]

Torsta Offentlig gastronomi

Torsta offentlig gastronomi är en plattform för länets offentliga måltider som Torsta AB samordnar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration, kunskapshöjning och främja samverkan för att bidra till ett helhetstänk kring mat och måltider samt beredskaps frågor. Med […]

Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan

Ett antal kor och en kvinna

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala mat- och livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen. Projektet ska fastställa på vilket sätt vi i regionen ska kommunicera och ta fram en modell med ansvariga utförare. Det vill säga regiongemensamt kommunikationsmaterial […]

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat från Gårdsrestaurangen

Syftet med Interregprojektet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir & tradition som finns längst nordens gröna bälte. Målet Vi har många duktiga företagare inom måltidsbranschen som jobbar aktivt med både måltidsupplevelse och turism längs nordens gröna bälte. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet […]