Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Närbild på en flock renar

De samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken. Centrala aktiviteter i projektet kommer vara att arbeta med olika metoder för produktutveckling, i syfte att möte uttalade behov från offentliga kök. Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och fram för allt testa olika kreativa metoder för […]

Samisk matkultur i offentligt kök

Samiskt hantverk

Projektet skall undersöka och dokumentera den samiska maten. Ta reda på betydelsen av samisk matidentitet hos våra äldre samer. Öka kunskapen om den samiska matkulturen inom offentlig gastronomi. En stor del av projektet kommer att ägnas åt att samla kunskap om den samiska matkulturen. För att få en bredare bild av vår samiska matkultur kommer […]

Offentlig gastronomi

Juicer

Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen är en plattform för länets offentliga måltider, belägen på Torsta i Ås. Med offentlig gastronomi menar vi i dagligt tal skolkök, kök på särskilda boenden, sjukhus osv. Syftet med plattformen är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration samt främja samverkan, kompetens och […]

Framtidzmat

Ett antal kor och en kvinna

Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektet ska fastställa på vilket sätt vi i regionen ska kommunicera och ta fram en modell med ansvariga utförare. Det […]

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat från Gårdsrestaurangen

Syftet med Interregprojektet är att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir & tradition som finns längst nordens gröna bälte. Målet Vi har många duktiga företagare inom måltidsbranschen som jobbar aktivt med både måltidsupplevelse och turism längs nordens gröna bälte. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet […]