SYSTER gastronomi

Samverkan / Yrkesstolthet / Samisk mat / Traditioner / Erfarenhetsutbyte / Rörlighet SYSTER gastronomi är en förstudie finansierad av Interreg Sverige-Norge inom insatsområdet sysselsättning medfinansierat av Torsta AB, Stadsforvalteren i Tröndelag och Oi! Trönders mat og drikke. På svenska sidan är Torsta AB projektägare och på norkska sidan är Oi! Tröndersk mat og drikke projektägare. […]

Grön Forskning

Grön forskning är en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU. Målet med förstudien är att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. Målet med genomförande projektet är att få en ökad innovationsgrad inom företagen […]

Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Närbild på en flock renar

De samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken. Centrala aktiviteter i projektet kommer vara att arbeta med olika metoder för produktutveckling, i syfte att möte uttalade behov från offentliga kök. Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och fram för allt testa olika kreativa metoder för […]

Offentlig gastronomi

Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen är en plattform för länets offentliga måltider, belägen på Torsta i Ås. Med offentlig gastronomi menar vi i dagligt tal skolkök, kök på särskilda boenden, sjukhus osv. Syftet med plattformen är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration samt främja samverkan, kompetens och […]

Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan

Ett antal kor och en kvinna

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektet ska fastställa på vilket sätt vi i regionen ska kommunicera och ta fram en modell med ansvariga utförare. Det vill säga regiongemensamt kommunikationsmaterial utifrån identifierade behov. […]

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat från Gårdsrestaurangen

Syftet med Interregprojektet är att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir & tradition som finns längst nordens gröna bälte. Målet Vi har många duktiga företagare inom måltidsbranschen som jobbar aktivt med både måltidsupplevelse och turism längs nordens gröna bälte. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet […]