SYSTER Gastronomi

Kock

stärkt via samverkan, yrkesstolthet, samisk och lokal mat, traditioner, erfarenhetsutbyte, rörlighet Målet er å styrke læring om lokal- og samisk matkultur i grunnskolen, via skolemåltid og mat- og helsefaget / heimkunnskap. Sammen med skoler i 8 kommuner i Jämtland og Trøndelag skal prosjektet definere hva som trengs for å få til dette, og utvikle en […]

Grön regional förnyelse

Förstudien finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras med 1:1-medel via Region Jämtland Härjedalen.  Under perioden 20230501 – 20240430 driver Torsta AB förstudien Grön regional förnyelse. Den syftar till att undersöka, tydliggöra och konkretisera förutsättningarna för hur utförarnivån i aktörsekosystemet i Jämtland Härjedalen kan arbeta för att utveckla färdigheter för smart specialisering utifrån […]

VIMEK

Under 2018 tog Torsta ABs ledning beslutet att företagets avdelning för landsbygdsutveckling skulle genomföra ett projekt där syftet var att utvärdera de mindre skogsmaskinernas kapacitet i praktiska moment samt de ekonomiska förutsättningarna att kunna bedriva och använda den typen av maskiner. Projektet startades igång som en effekt av det stora intresset för småskaliga metoder och […]

Vinnova – Ett nytt recept för matsystemet

Under 2022 – 2023 deltar Torsta i Vinnovas lärinsats Ett nytt recept för matsystemet inom området Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion. Forskningen är tydlig och branschen enig om att matsystemet behöver blir mer hållbart. Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan och vara i framkant. Därför samlas nu ett gäng nyckelaktörer för att identifiera gemensamma […]

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Vill du bli en leverantör till de offentliga köken ? Vill du att dina produkter ska serveras våra unga, sjuka och gamla? Följ då dessa fyra enkla steg. Vad är DIS? Ansök om att få delta i DIS hos den aktuella offentliga organisationen. Att registrera ett konto är kostnadsfritt och det finns flera olika avtalsdatabaser. […]

Goda affärer genom goda samarbeten

Har du en idé som kan stärka livsmedelskedjan i länet? Eller har du redan ett företag inom livsmedelskedjan i länet men står och stampar och vill komma vidare? Vi erbjuder professionell coachning kostnadsfritt! COACHNING FÖR DIG SOM FÖRETAGARE https://youtu.be/1640yVT174o?si=5m721J9mUDADt0qv Ing-Marie Jirhed är utbildad coach med lång erfarenhet inom landsbygdsföretagande och gröna näringar. Hon finns för dig […]

SYSTER gastronomi (förstudie)

Samverkan / Yrkesstolthet / Samisk mat / Traditioner / Erfarenhetsutbyte / Rörlighet SYSTER gastronomi var en förstudie finansierad av Interreg Sverige-Norge inom insatsområdet sysselsättning medfinansierat av Torsta AB, Stadsforvalteren i Tröndelag och Oi! Trönders mat og drikke. På svenska sidan var Torsta AB projektägare och på norkska sidan är Oi! Tröndersk mat og drikke projektägare. […]

Grön Forskning

Grön forskning var en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, samt av Region Jämtland Härjedalen. Målet med förstudien som pågick under 2022-01-01 – 2022-09-30 har varit att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. […]

Samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök

Närbild på en flock renar

De samiska företagen inom livsmedelsproduktion för att utveckla deras erbjudanden till de offentliga köken. Centrala aktiviteter i projektet kommer vara att arbeta med olika metoder för produktutveckling, i syfte att möte uttalade behov från offentliga kök. Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och fram för allt testa olika kreativa metoder för […]

Torsta Offentlig gastronomi

Torsta offentlig gastronomi är en plattform för länets offentliga måltider som Torsta AB samordnar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att skapa förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje i länets offentliga kök. Plattformen ska erbjuda inspiration, kunskapshöjning och främja samverkan för att bidra till ett helhetstänk kring mat och måltider samt beredskaps frågor. Med […]