Sågverkskurs – kom i gång med sågningen

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskaper i virkeslära och sågning med de mindre bandsågverken. En nybörjarkurs för de som har funderingar på att köpa eller har köpt ett mindre bandsågverk eller har en gårdssåg och intresset att börja såga eget virke. Kursen innehåller både teoretiska delar med fokus på virkesegenskaper för […]

Skogsbruksplanens grunder

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskap om skogsbruksplanens uppbyggnad. Vi kommer att gå igenom skogsbruksplanens grunder, vilka delar som finns och hur man kan använda planen för att anpassa och sköta sin skog efter dess förutsättningar. Kursen kommer också ge kunskaper kring hur man själv kan uppdatera den för att ha […]

Nybörjarkurs i fårklippning

Presentation av utbildare I nybörjarkurs i fårklippning får du lära dig allt om klippmaskiner, olika typer av skär och prova på klippa får i klippstol. Handledare är Carina Jälkentalo som är professionell fårklippare med mångårig erfarenhet. Förkunskaper:Inga Kursdatum:9/11 – 2023, kl 8.30 – 16 Plats:Torsta i Ås Kurskostnad:1600 sek exkl moms (fika och lunch ingår). […]

Motorsågskörkort A & B

Motorsåg

Presentation av utbildare En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av […]

Natur- och kulturmiljövård

Presentation av utbildare För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.Kursen avslutas med […]

Fårkurs – Fåret i fokus

Får och lamm

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får. Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Förkunskaper:Inga Kursdatum:14-15/11 2023 (kl 8.30 […]

Fårkurs – Lamningskväll

Lamm

Presentation av utbildare Kursen är både för dig som nybörjare och för dig som behöver fräscha upp minnet innan stundande lamningar. På kursen går vi igenom hur en normal förlossning går till, när och hur du själv kan ingripa, om något är onormalt och när du bör kontakta veterinär. Vi kommer även träna på att […]

Företagsam på gård

Traktor på åker

Presentation av utbildare Kursen syftar till att utveckla dig som företagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål. Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården. Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar och diskussioner. Utbildningen anpassas i så stor […]

Hönskurs

Hönor

Presentation av utbildare Grundläggande kurs om djurslaget höns med inriktning mot hobbyhöns och småskalig äggproduktion På denna tvådagarskurs går vi igenom allt som behövs för grundläggande kunskap om höns och äggproduktion. Däribland: gällande lagstiftning utmärkande anatomi och fysiologi för fåglar viktigaste sjukdomarna och parasiterna djurens beteende kläckning och utfodring avlivning / kadaverhantering slakt för hemmabruk  […]