Motorsågskörkort A & B

Motorsåg

Presentation av utbildare En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av […]

Fårkurs – Fåret i fokus

Får och lamm

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får. Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde. Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Förkunskaper: Inga Kursdatum: 2-3/5 […]

Fårkurs – Lamningskväll

Lamm

Presentation av utbildare Kursen är både för dig som nybörjare och för dig som behöver fräscha upp minnet innan stundande lamningar. På kursen går vi igenom hur en normal förlossning går till, när och hur du själv kan ingripa, om något är onormalt och när du bör kontakta veterinär. Vi kommer även träna på att […]

Klövkurs

Klövkurs

Presentation av utbildare Halt ko – vad ska jag göra? Vill du lära dig vad du kan göra själv när korna börjar halta? Vilka sjukdomar finns? Hur lägger man bandage eller klistrar på en kloss, och när? Torsta arrangerar en klövkurs med målet att du ska kunna lyfta på en kofot, göra en första koll […]

Företagsam på gård

Traktor på åker

Presentation av utbildare Kursen syftar till att utveckla dig som företagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål. Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården. Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar och diskussioner. Utbildningen anpassas i så stor […]