Natur- och kulturmiljövård, s.k Grönt Kort

Presentation av utbildare För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse. Kursen avslutas […]

ViLA

ViLA

Presentation av utbildare Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) innebär att du som djurägare får behandla vissa sjukdomar i din egen besättning själv, utan att behöva ta ut veterinär akut. ViLA för mjölkproducenter är lite speciellt eftersom det finns flera steg som du måste göra innan du kan ansluta dig. Det finns nyckeltal för […]

Fårkurs – Specialisering

Lamm

Presentation av utbildare Kurserna riktar sig till alla som vill börja med får, eller redan har får, och vill fördjupa sina kunskaper om dessa vackra djur! Vi erbjuder endagskurser med fördjupning inom olika områden: -fårets fortplantning och avel -betesplanering och utfodring -hälsa och parasiter -byggnader för fårhållning -klippning och ullhantering Vi kombinerar teoretisk undervisning och […]