Natur- och kulturmiljövård

Presentation av utbildare För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.Kursen avslutas med […]

ViLA

ViLA

Presentation av utbildare Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) innebär att du som djurägare får behandla vissa sjukdomar i din egen besättning själv, utan att behöva ta ut veterinär akut. ViLA för mjölkproducenter är lite speciellt eftersom det finns flera steg som du måste göra innan du kan ansluta dig. Det finns nyckeltal för […]

Fårkurs – Fåret i fokus

Får och lamm

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får. Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Förkunskaper:Inga Kursdatum:14-15/11 2023 (kl 8.30 […]

Fårkurs – Specialisering

Lamm

Presentation av utbildare Kurserna riktar sig till alla som vill börja med får, eller redan har får, och vill fördjupa sina kunskaper om dessa vackra djur! Vi erbjuder endagskurser med fördjupning inom olika områden: -fårets fortplantning och avel -betesplanering och utfodring -hälsa och parasiter -byggnader för fårhållning -klippning och ullhantering Vi kombinerar teoretisk undervisning och […]

Klövkurs

Klövkurs

Presentation av utbildare Halt ko – vad ska jag göra? Vill du lära dig vad du kan göra själv när korna börjar halta? Vilka sjukdomar finns? Hur lägger man bandage eller klistrar på en kloss, och när? Torsta arrangerar en klövkurs med målet att du ska kunna lyfta på en kofot, göra en första koll […]