Juice, råsaft, smoothies och matpedagogik i offentligt kök

Juicer

En kurs som kombinerar svinnhantering och modet att våga använda grönsaker, frukter och fröer i olika kombinationer. Blanda nyttiga och innehållsrika råjuicer och smoothies. Vi kommer använda både frukt, bär, grönsaker, fröer och mejeriprodukter. Vi får också lära oss matpedagogik och tips på hur man kan jobba med det. Medtag kockkläder, arbetsskor och ett glatt […]

Vegetarisk matlagning i offentligt kök

Rotsaker

En inspirationskurs för att laga vegetarisk mat som barn och ungdomar vill äta. Vi blandar smaker och råvaror på ett innovativt sätt. Som vanligt har vi även ett klimat och svinnhanteringstänk. Kursen riktar sig till ekonomibiträden, kallskänkor och kockar och är uppdelad i teoretisk och praktisk del. Medtag kockkläder, arbetsskor och ett glatt humör. Kursansvarig: […]

Mångfaldsvärdskapsutbildning

Mångfald

Integration, HBTQIA och normkritisk pedagogik Att genomföra denna mångfaldsvärdskapsutbildning är ett strukturerad och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande gällande HBTQ, normkritisk handlingssätt, etnicitet och funktionalitet vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Kursansvarig: Preethi Huczkowski Kursdatum: Intresseanmälan och frågor via mail […]

Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning

En livsviktig kurs där deltagarna lär sig att bland annat identifiera hjärtstopp, luftvägsstopp, använda hjärtstartare och utföra HLR Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vi kan öka chansen till överlevnad med 200 – 300 % om vi tidigt påbörjar hjärt- och lungräddning. Torsta följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller […]

Motorsågskörkort A & B

Motorsåg

En viktig kurs och en bra livförsäkring för dig som hanterar motorsåg Nya kursdatum kommer att släppas senare i år. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, […]

Natur- och kulturmiljövård

Skog

För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse. Kursen avslutas med ett praktiskt […]

ADR 1.3

ADR

ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR/ADR-s, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg. Utbildningens omfattning beror på kursdeltagarens arbets- och ansvarsområde. Utbildningen ska minst innehålla tre delar; – Allmän utbildning (allmänna villkor för transport […]

ViLA

ViLA

Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) innebär att du som djurägare får behandla vissa sjukdomar i din egen besättning själv, utan att behöva ta ut veterinär akut. ViLA för mjölkproducenter är lite speciellt eftersom det finns flera steg som man måste göra innan man kan ansluta sig. Det finns nyckeltal för olika sjukdomar som […]

Fårkurs – Fåret i fokus

Får och lamm

En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får. Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde. Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Föreslagen kurslitteratur: ”Fårsignaler” av Frank Glorie, kan […]

Fårkurs – Specialisering

Lamm

Kurserna riktar sig till alla som vill börja med får, eller redan har får, och vill fördjupa sina kunskaper om dessa vackra djur! Vi erbjuder endagskurser med fördjupning inom olika områden: -fårets fortplantning och avel -betesplanering och utfodring -hälsa och parasiter -byggnader för fårhållning -klippning och ullhantering Vi kombinerar teoretisk undervisning och praktiska övningar. Kursen […]