Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning

Presentation av utbildare En livsviktig kurs där deltagarna lär sig att bland annat identifiera hjärtstopp, luftvägsstopp, använda hjärtstartare och utföra HLR Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vi kan öka chansen till överlevnad med 200 – 300 % om vi tidigt påbörjar hjärt- och lungräddning. Torsta följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för […]

Natur- och kulturmiljövård

Skog

Presentation av utbildare För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse. Kursen avslutas […]

ADR 1.3

ADR

Presentation av utbildare ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR/ADR-s, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg. Utbildningens omfattning beror på kursdeltagarens arbets- och ansvarsområde. Utbildningen ska minst innehålla tre delar; – Allmän utbildning (allmänna […]

ViLA

ViLA

Presentation av utbildare Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) innebär att du som djurägare får behandla vissa sjukdomar i din egen besättning själv, utan att behöva ta ut veterinär akut. ViLA för mjölkproducenter är lite speciellt eftersom det finns flera steg som man måste göra innan man kan ansluta sig. Det finns nyckeltal för […]

Fårkurs – Fåret i fokus

Får och lamm

Presentation av utbildare En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får. Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Förkunskaper:Inga Kursdatum: Plats:Torsta i Ås […]

Fårkurs – Specialisering

Lamm

Presentation av utbildare Kurserna riktar sig till alla som vill börja med får, eller redan har får, och vill fördjupa sina kunskaper om dessa vackra djur! Vi erbjuder endagskurser med fördjupning inom olika områden: -fårets fortplantning och avel -betesplanering och utfodring -hälsa och parasiter -byggnader för fårhållning -klippning och ullhantering Vi kombinerar teoretisk undervisning och […]

Fårkurs – Lamningskväll – FULL KURS!

Lamm

Presentation av utbildare Kursen är både för dig som nybörjare och för dig som behöver fräscha upp minnet innan stundande lamningar. På kursen går vi igenom hur en normal förlossning går till, när och hur man själv kan ingripa, om något är onormalt och när man bör kontakta veterinär. Vi kommer även träna på att […]

Mat & dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat Nordens Gröna Bälte

Presentation av utbildare Foto: johannespoignant.se Allt fler vill uppleva smaken av en plats. Mat och dryck har blivit en av de viktigaste delarna av en turistupplevelse. Vill du bli bättre på att producera unika måltidsupplevelser och kunna ta mer betalt? Vill du lära dig mer om våra lokala smaker? Hör av dig till Malin.Andersson@torsta.se för […]

Klövkurs

Klövkurs

Presentation av utbildare Halt ko – vad ska jag göra? Vill du lära dig vad du kan göra själv när korna börjar halta? Vilka sjukdomar finns? Hur lägger man bandage eller klistrar på en kloss, och när? Torsta arrangerar en klövkurs med målet att du ska kunna lyfta på en kofot, göra en första koll […]