Gynna pollinerarna!

Pollinerande insekter är en nödvändighet för många växters överlevnad. Tyvärr minskar antalet pollinerande insekter i odlingslandskapet till följd av vår markanvändning men vi kan påverka detta med en rad olika gynnande insatser. Eftersom de hämtar sin föda från blommande växter kan vi genom att lämna hörnor eller ”skräpbitar” oslagna skapa en zoon där växterna kan […]

Nytt från NJV

Nu finns resultaten från norra Sveriges sortförsök av vall- och spannmålsgrödor 2021 publicerade på SLU:s hemsida. Följ länkarna nedan. Vi på Torsta är genom våra fältförsök en del i arbetet med att utvärdera olika sorters klöver, gräs och spannmåls förutsättningar i det norrländska klimatet. Resultaten från sortprovningarna ska finnas som ett underlag och hjälpa lantbrukare, […]

Resultat av vårrybs-demo

Odlat fält

Upplägget för demonstrationen presenterades i ett inlägg från 14 juni med en uppdatering när den gått i blom 21 juli. Säsongen har varit gynnsam för flertalet insekter och i rybsen har vi haft angrepp av både jordloppa och rapsbaggar. Som vi skrivit om tidigare skadar jordloppan plantorna i ung ålder, vilket skapar glesa bestånd. Rapsbaggarna […]

I augusti påbörjade vi Demo-säsongen 2022

Odlat fält

En del i syftet med våra demonstrationsodlingar är att skapa erfarenhet kring grödor och odlingsteknik, bland annat av grödor som inte är så vanligt förekommande i området. Den 24e augusti såddes två demonstrationer med höstvete och höstråg. Bestånden var jämnt utvecklade inför invintringen och hade tre till fyra blad per planta. Det återstår att se […]

Kvävedemonstration

Odlat fält

I år har vi haft en kvävedemo där vi jämfört olika sätt att använda KRAV-godkänd handelsgödsel till korn. Demon var uppdelad i fyra olika led (ytor) och tänkt att spegla några av de sätt vårkorn brukar gödslas när det odlas i fält runt om i länet. Vi har även haft ett helt ogödslat led som […]

Tredje fältvandringen

Fältvandring

För tredje och sista gången den här säsongen bjöd Länsstyrelsen tillsammans med Hushållningssällskapet och Torsta in till fältvandring. Även denna gång rörde vi oss runt i Torstas försöks- och demoodlingar. Kvällen började vid det ekologiska sortförsöket med korn och havre. Vi kunde konstatera att säsongen varit gynnsam för spannmålen med välmatade kärnor och en hög […]

Uppdatering Vårrybs

Odlat fält

I juli månad hände det mycket i vår sort-demo av vårrybs. I början av månaden var den väldigt luckig och lågväxt. Många plantor vissnade bort till följd av loppangrepp och torka och ogräsen fick mycket utrymme att konkurrera med rybsen. Men några dagar in i juli tog höjdtillväxten fart och runt 15 juli gick samtliga […]

Sommarens fältvandringar

Fältvandring

Förmiddagen 6 juli och på kvällen 12 juli bjöd Länsstyrelsen in till fältvandring tillsammans med Torsta och Hushållningssällskapet (HS). Den 6 juli var temat vall. Efter samling med fika och en genomgång av säsongens väder hittills åkte vi ut i fält och tittade på de nysådda sortförsöken i vallgräs och klöver. Vi pratade om vikten […]

Vårrybs-demo

Traktor harvar

Efter en period med varmt och soligt väder då grödorna haft en kraftig och snabb utveckling, gläds vi nu åt regnet som ger grödorna ny kraft med tillgång på vatten och växtnäring. Senaste två veckorna har vi nyttjat finvädret till jordbearbetning, gödsling och stenplockning inför sådden av våra nya vallförsök. Själva sådden har vi dock […]