Demoodlingar 2023

Att säsongen 2023 var ett besvärligt växtodlingsår kan inte ha undgått många. Den inledande torkan slog hårt mot vårspannmålen och alla våra tänkta demos med korn och vårvete gick ut sig. Det som klarade torkan och ogrästrycket någorlunda kunde ändå inte användas på grund av den stora mängden grönskott som kom senare på säsongen. Av […]

Kvävestege

En av årets spännande demonstrationer var vår kvävestege i vårkorn. I den här demon ville vi testa hur hög avkastning vi kan nå genom att öka gödningsgivan samt om givan påverkar mognadstiden, skördens kvalité och kornets stråstyrka. Vi har även räkna på om höga gödselgivor är lönsamt oavsett om spannmålen ska säljas eller om vi […]

Sortdemo vårrybs

I presentationen av förra årets resultat av vårrybsdemonstration skrev vi om några förändringar vi skulle prova inför årets odling. Så vi upprepade upplägget med samma fem sorter; Juliet, Synneva, Synthia, Boel och Cordelia. Dessvärre fick odlingen ett tråkigt slut och kunde aldrig skördas men vi sammanfattar ändå några observationer som gjorts under säsongen. Skillnaderna vi […]

Resultatet av höstsäden

Norrländsk höstveteodling har uppmärksammats på flera håll under året, inte minst med demoodlingen på Öjebyn Agropark där resultaten blev över förväntan. Även här i Ås blev resultatet bra, även om vi inte kom upp i samma skördenivå som i Öjebyn. Vetet låg under isskorpa stor del av vintern. Fokus var att studera övervintringen hos spannmålen, […]

Vårveteodlingen 2022

Nu kan vi presentera resultaten från vår demoodling av vårvete. Den har i år bestått av två delar: en sortdemo där vi testat fyra olika sorters vete och en fältdemo. Vi har i vår sortdemo testat de tre sorterna Helmi, Anniina och Isakki från den finska förädlaren Boreal och sorten Diskett från Lantmännen. Vetet såddes […]

Demoodlingar

Även i år har vi en rad demonstrationsodlingar här på Torsta. Vi fokuserar på aktuella frågeställningar och testar olika grödors potential i vårt område. Några odlingar upprepar vi från förra året men vi har även en del nytt. Vi utför även demoodlingar på uppdrag av Länsstyrelsen och Lantmännen. I och med de höga priserna på […]

Vallskördemaskiner

Förra veckan avslutade vi vallskörden, som gjorts med vår nya vallskördemaskin från Wintersteiger i Österrike. Då majoriteten av de försök vi utför är vallförsök så är det den maskin som används mest under säsongen. Med den här maskinen kan vi göra skörden på halva tiden mot med vår gamla, vilket ger oss en säkerhet att […]

Höstsäd

Vår demo i höstsäd har övervintrat fint och är i full tillväxt. Rågen började gå i ax runt 10 juni medan höstvetet är i sitt stråskjutande stadium. För att kunna göra olika iakttagelser har demon delats upp i delar som vi behandlar på olika sätt. I början av maj gödslades grödorna med 50 kg kväve […]

Vallarna inför första skörd

Den 7 juni gjordes en dokumentation av läget inför årets första vallskörd med utgångspunkt i försöks- och demonstrationsodlingarna på Torsta. Medverkade gjorde Lars Tirén från Torsta, Hanna Appelros, Länsstyrelsen och Anna Bergfors, Växa Sverige. Vallarna växer och frodas, både gräs och klöver. Klövern i demonstrationer och försök är höga och välvuxna i år och det […]

Fältdag 4 maj

Under fältdagen i Ås, som arrangerat av Länsstyrelsen och Ås LRF-avdelning, visades bland annat olika slags skrämselutrusning som man kan använda mot fåglar som kan orsaka skador på grödorna. ”Det gäller att vara påhittig och flytta runt och ändra på skrämmorna, för fåglarna vänjer sig.” Man kan låna skrämselutrustning av Länsstyrelsen. Om man återkommande har […]