Resultat av vårrybs-demo

Odlat fält

Upplägget för demonstrationen presenterades i ett inlägg från 14 juni med en uppdatering när den gått i blom 21 juli. Säsongen har varit gynnsam för flertalet insekter och i rybsen har vi haft angrepp av både jordloppa och rapsbaggar. Som vi skrivit om tidigare skadar jordloppan plantorna i ung ålder, vilket skapar glesa bestånd. Rapsbaggarna […]

Svaveldemo i vall

Odlat fält

Vi har i ett tidigare inlägg presenterat resultatet av förstaskörden i vår demo om svavelgödsling till vall. Som ni kan läsa om där så fick vi inte det resultat vi förväntat oss och vad detta kunde bero på. Inför andraskörden upprepade vi testet med att gödsla flytgödsel till två referensrutor. Rutorna fick 60 kg (räknat […]

I augusti påbörjade vi Demo-säsongen 2022

Odlat fält

En del i syftet med våra demonstrationsodlingar är att skapa erfarenhet kring grödor och odlingsteknik, bland annat av grödor som inte är så vanligt förekommande i området. Den 24e augusti såddes två demonstrationer med höstvete och höstråg. Bestånden var jämnt utvecklade inför invintringen och hade tre till fyra blad per planta. Det återstår att se […]

Kvävedemonstration

Odlat fält

I år har vi haft en kvävedemo där vi jämfört olika sätt att använda KRAV-godkänd handelsgödsel till korn. Demon var uppdelad i fyra olika led (ytor) och tänkt att spegla några av de sätt vårkorn brukar gödslas när det odlas i fält runt om i länet. Vi har även haft ett helt ogödslat led som […]

Tredje fältvandringen

Fältvandring

För tredje och sista gången den här säsongen bjöd Länsstyrelsen tillsammans med Hushållningssällskapet och Torsta in till fältvandring. Även denna gång rörde vi oss runt i Torstas försöks- och demoodlingar. Kvällen började vid det ekologiska sortförsöket med korn och havre. Vi kunde konstatera att säsongen varit gynnsam för spannmålen med välmatade kärnor och en hög […]

Uppdatering Vårrybs

Odlat fält

I juli månad hände det mycket i vår sort-demo av vårrybs. I början av månaden var den väldigt luckig och lågväxt. Många plantor vissnade bort till följd av loppangrepp och torka och ogräsen fick mycket utrymme att konkurrera med rybsen. Men några dagar in i juli tog höjdtillväxten fart och runt 15 juli gick samtliga […]

Sommarens fältvandringar

Fältvandring

Förmiddagen 6 juli och på kvällen 12 juli bjöd Länsstyrelsen in till fältvandring tillsammans med Torsta och Hushållningssällskapet (HS). Den 6 juli var temat vall. Efter samling med fika och en genomgång av säsongens väder hittills åkte vi ut i fält och tittade på de nysådda sortförsöken i vallgräs och klöver. Vi pratade om vikten […]

Resultat av svaveldemo

Odlat fält

16 juni skördades vår demonstration med svavelgödsel i vall. Fyra rutor, vardera 36 kvadratmeter, som gödslats på olika sätt skördades, vägdes och prover för näringsanalys och torrsubstansprov togs ut. I inlägget från 31 maj går det läsa om bakgrunden till denna demonstration. Nedan följer resultaten från skörd och analys där skörden från arton kvadratmeter skördeyta […]

Vårrybs-demo

Traktor harvar

Efter en period med varmt och soligt väder då grödorna haft en kraftig och snabb utveckling, gläds vi nu åt regnet som ger grödorna ny kraft med tillgång på vatten och växtnäring. Senaste två veckorna har vi nyttjat finvädret till jordbearbetning, gödsling och stenplockning inför sådden av våra nya vallförsök. Själva sådden har vi dock […]

Fältsäsongen är i gång

Traktor

Fältsäsongen är i full gång sedan ett par veckor tillbaka här på försöksstationen. Förra veckan såddes sortförsöken i spannmål och vår demoodling av vårrybs. Under maj månad fick vi ca trettiofem millimeter regn här i Ås vilket har gett oss förutsättningar att skapa såbäddar med bra fukt för jämn groning. Vi har även anlagt en […]