Vårveteodlingen 2022

Nu kan vi presentera resultaten från vår demoodling av vårvete. Den har i år bestått av två delar: en sortdemo där vi testat fyra olika sorters vete och en fältdemo. Vi har i vår sortdemo testat de tre sorterna Helmi, Anniina och Isakki från den finska förädlaren Boreal och sorten Diskett från Lantmännen. Vetet såddes […]

Demoodlingar

Även i år har vi en rad demonstrationsodlingar här på Torsta. Vi fokuserar på aktuella frågeställningar och testar olika grödors potential i vårt område. Några odlingar upprepar vi från förra året men vi har även en del nytt. Vi utför även demoodlingar på uppdrag av Länsstyrelsen och Lantmännen. I och med de höga priserna på […]

Vallskördemaskiner

Förra veckan avslutade vi vallskörden, som gjorts med vår nya vallskördemaskin från Wintersteiger i Österrike. Då majoriteten av de försök vi utför är vallförsök så är det den maskin som används mest under säsongen. Med den här maskinen kan vi göra skörden på halva tiden mot med vår gamla, vilket ger oss en säkerhet att […]

Höstsäd

Vår demo i höstsäd har övervintrat fint och är i full tillväxt. Rågen började gå i ax runt 10 juni medan höstvetet är i sitt stråskjutande stadium. För att kunna göra olika iakttagelser har demon delats upp i delar som vi behandlar på olika sätt. I början av maj gödslades grödorna med 50 kg kväve […]

Vallarna inför första skörd

Den 7 juni gjordes en dokumentation av läget inför årets första vallskörd med utgångspunkt i försöks- och demonstrationsodlingarna på Torsta. Medverkade gjorde Lars Tirén från Torsta, Hanna Appelros, Länsstyrelsen och Anna Bergfors, Växa Sverige. Vallarna växer och frodas, både gräs och klöver. Klövern i demonstrationer och försök är höga och välvuxna i år och det […]

Fältdag 4 maj

Under fältdagen i Ås, som arrangerat av Länsstyrelsen och Ås LRF-avdelning, visades bland annat olika slags skrämselutrusning som man kan använda mot fåglar som kan orsaka skador på grödorna. ”Det gäller att vara påhittig och flytta runt och ändra på skrämmorna, för fåglarna vänjer sig.” Man kan låna skrämselutrustning av Länsstyrelsen. Om man återkommande har […]

Gynna pollinerarna!

Pollinerande insekter är en nödvändighet för många växters överlevnad. Tyvärr minskar antalet pollinerande insekter i odlingslandskapet till följd av vår markanvändning men vi kan påverka detta med en rad olika gynnande insatser. Eftersom de hämtar sin föda från blommande växter kan vi genom att lämna hörnor eller ”skräpbitar” oslagna skapa en zoon där växterna kan […]

Nytt från NJV

Nu finns resultaten från norra Sveriges sortförsök av vall- och spannmålsgrödor 2021 publicerade på SLU:s hemsida. Följ länkarna nedan. Vi på Torsta är genom våra fältförsök en del i arbetet med att utvärdera olika sorters klöver, gräs och spannmåls förutsättningar i det norrländska klimatet. Resultaten från sortprovningarna ska finnas som ett underlag och hjälpa lantbrukare, […]

Resultat av vårrybs-demo

Odlat fält

Upplägget för demonstrationen presenterades i ett inlägg från 14 juni med en uppdatering när den gått i blom 21 juli. Säsongen har varit gynnsam för flertalet insekter och i rybsen har vi haft angrepp av både jordloppa och rapsbaggar. Som vi skrivit om tidigare skadar jordloppan plantorna i ung ålder, vilket skapar glesa bestånd. Rapsbaggarna […]

I augusti påbörjade vi Demo-säsongen 2022

Odlat fält

En del i syftet med våra demonstrationsodlingar är att skapa erfarenhet kring grödor och odlingsteknik, bland annat av grödor som inte är så vanligt förekommande i området. Den 24e augusti såddes två demonstrationer med höstvete och höstråg. Bestånden var jämnt utvecklade inför invintringen och hade tre till fyra blad per planta. Det återstår att se […]