SYSTER gastronomi

Samverkan / Yrkesstolthet / Samisk mat / Traditioner / Erfarenhetsutbyte / Rörlighet SYSTER gastronomi var en förstudie finansierad av Interreg Sverige-Norge inom insatsområdet sysselsättning medfinansierat av Torsta AB, Stadsforvalteren i Tröndelag och Oi! Trönders mat og drikke. På svenska sidan var Torsta AB projektägare och på norkska sidan är Oi! Tröndersk mat og drikke projektägare. […]

Grön Forskning

Grön forskning var en förstudie finansierad ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, samt av Region Jämtland Härjedalen. Målet med förstudien som pågick under 2022-01-01 – 2022-09-30 har varit att föreslå ett systematiskt arbetssätt för en ökad kontakt mellan näringslivet och forskning som kan implementeras i ett genomförandeprojekt. […]

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat från Gårdsrestaurangen

Syftet med Interregprojektet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir & tradition som finns längst nordens gröna bälte. Målet Vi har många duktiga företagare inom måltidsbranschen som jobbar aktivt med både måltidsupplevelse och turism längs nordens gröna bälte. Projektet ska bidra till ökad lönsamhet […]