Kurser

ADR

ADR 1.3

ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR/ADR-s, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg.

Utbildningens omfattning beror på kursdeltagarens arbets- och ansvarsområde. Utbildningen ska minst innehålla tre delar; – Allmän utbildning (allmänna villkor för transport av farligt gods) – Funktionsspecifik utbildning (utbildning om de regler som berör kursdeltagarens uppgifter och ansvar) – Säkerhetsutbildning (utbildning om risker med farligt gods, hantering av farligt gods och vilka nödåtgärder som ska vidtas vid olycka eller tillbud). Efter utbildningen erhålls ett intyg som beskriver utbildningens omfattning. Arbetsgivaren ska arkivera en detaljerad beskrivning av utbildningen, inklusive repetitionsutbildningar, i fem år. För mer information: Karl Komstedt karl.komstedt@torsta.se 070-223 48 00