Mathantverkare – ett yrke i tiden

Här kan du ansöka om att gå vår Yrkeshögskoleutbildning ”Mathantverk; bagare, charkuterist, bär- frukt- och grönsaksförädlare och mejerist”
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. För att kunna skapa dessa fantastiska produkter krävs mycket kunskap, såväl teoretisk som praktisk. Med teorin ska du kunna förstå och omsätta kunskapen i praktiken. Allt börjar vid val av råvaror – dessa måste vara av mycket hög kvalité. Hantverksmässig produktion är viktigt, handen ska vara med genom hela produktionen och allt ska styras av din kunskap. Genom dessa val är det lätt att sedan avstå från alla onödiga tillsatser i form av smakförstärkare, förtjockningsmedel och färgämnen, produkterna ska gå att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Under utbildningen väljer du en av de fyra valbara inriktningarna: mejeri, bageri, charkuteri eller bär-, frukt- och grönsaksförädling. Utbildningen ger en fördjupad kunskap inom hela tillverknings-processen, men också i teoretiska ämnen som livsmedelskemi, HACCP, kalkylering, markandsföring och försäljning, allt ur ett djupt förankrat mathantverksperspektiv. Att göra praktik inom valt hantverksområde är mycket viktigt och därför är hälften av utbildningstiden förlagd till erfarna mathantverksföretag där du ska få möjlighet att delta i hela verksamheten.
Efter utbildningen kan du antingen ta jobb i ett mathantverksföretag eller själv starta upp ett företag inom mejeri, charkuteri, bageri eller egen förädling av bär, frukt eller grönsaker.
Yh-utbildningen för mathantverkare anordnas gemensamt av Torsta AB, centrum för livskraft och Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk. Det är här på Torstas hemsida som du ansöker till utbildningen.
Utbildningen bedrivs i Eldrimners lokaler i Ås, 1 mil nordväst om Östersund. Här pågår även alla Eldrimners kortare kurser och utbildningar vilket skapar en levande och kreativ miljö där du träffar många nya kollegor i branschen!
Vi är oerhört glada att kunna erbjuda dig denna utbildning!

 

Här ansöker du till ”Mathantverk; bagare, charkuterist, bär- frukt- och grönsaksförädlare, mejerist”.

 

Läs mer om Eldrimner på www.eldrimner.com

 Broschyr om ”Mathantverk; bagare, charkuterist, bär- frukt- och grönsaksförädlare och mejerist”
 Ledningsgruppen