Torsta Gårdsbruk bedriver ekologisk mjölkproduktion och levererar mjölk till NorrmejerierOsterian af jämtland och Eldrimner.
På gården finns för tillfället drygt 50+ mjölkkor och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår.
Vi odlar 190 hektar mark i Ås, i huvudsak vall. Det görs även en del odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.