Torsta Gårdsbruk är ett utvecklings- och utbildningsjordbruk där vi bedriver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion och levererar mjölk till NorrmejerierOsterian af Jemtland och Eldrimner. Här får Torstas elever utbildning i praktiskt arbete av våra instruktörer.
På gården finns för tillfället drygt 50+ mjölkkor och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår.
Vi odlar ekologiskt på 190 hektar mark i Ås, i huvudsak vall. Vi utför även odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.