En kurs för dig som är, eller vill bli, företagare på landsbygden.
Vi vänder oss i första hand till företag inom besöksnäring och jordbruksföretag som vill bredda/utveckla sin verksamhet.

Kursen är uppdelad i tre block, som ges en gång
i varje kommun i Jämtland. Du väljer själv
vilket eller vilka block du vill delta på.

* Jobba strategiskt med företaget – att sätta mål, följa upp och arbeta
strategiskt
* Att Jobba med ditt varumärke – marknadskommunikation, målgrupp, kanaler, budskap
* Ta steget att anställa – arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt

Kurserna anordnas av Torsta AB och finansieras
av Länsstyrelsen i Jämtlands län, genom
Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Självkostnadspriset är 500 sek/kurstillfälle och då
ingår lunch och fika.

Här kan du skriva ut en pdf

OBS! Vi vill ha in din anmälan senast 2 veckor innan kursstart.

Frågor:
Trine Amundsen VD 0640 – 188 01