Välkommen på seminkurs för fårägare 11 september på Torsta Kunskapscentrum i Ås, Östersund!

Kursledare: Ebba Schwan och Emelie Larsdotter, Gård & Djurhälsan.

Kostnad: 2 100 kr för kunder i Gård & Djurhälsans FÅR BAS eller FÅR PLUS, övriga 2 600 kr. Avgiften faktureras i efterhand.
Lunch och kaffe ingår samt kurspärm med aktuell information om seminering + åhörarkopior av föreläsningsmaterial.

Anmälan görs via kurskalendern. Anmälan är bindande.

Minimiantal 11 personer, antalet platser är begränsade.

Sista anmälningsdag: 1 september

Utebliven ankomst eller avanmälan som görs senare än 1 september kommer att faktureras fullt ut.

Eventuellt anordnas en seminkurs även i Uppsalatrakten senare i höst.

Tel 0771-21 65 00
Hemsida