Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen innehåller bland annat allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik.  Man varvar teori och praktik och är en bra livförsäkring för dig som hanterar en röjsåg.  

Utbildningen är anpassad både för dig som fäller för husbehov och för dig som arbetar professionellt i skogen. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för röjsågskörkortet nivå RA + RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen omfattar, beroende på förkunskaper, cirka två-tre dagar inklusive ett praktiskt och teoretiskt prov.

Anmälan sker via formulär under respektive datum nedan. Anmälan är bindande.

Kurstillfällen 2019

22 – 23 maj

Förbehåll finns för vädersituationer som äventyrar kursdeltagarens säkerhet eller omöjliggör en bra pedagogisk miljö (stark vind, snödjup, etc.)

Samlingsort: Torsta, Ås

Kurskostnad: 2500:-/deltagare och dag inkl. kursmaterial, lunch, fika och lån av skyddskläder och motorsåg.
Alla priser är exklusive moms.

 

För mer information:
karl.komstedt@torsta.se
eller 0640-188 27