För dig som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.
Kursen avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Anmälan sker via formulär under respektive datum nedan. Anmälan är bindande.

Kurstillfällen 2019:

Grundkurs, 2 dagar
27 – 28 maj

Förnyelsekurs, 1 dag
4 juni

Kostnad grundkurs: 7000:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.
Kostnad förnyelsekurs: 2500:-/deltagare inkl. kursmaterial, fika och lunch.
Alla priser är exklusive moms.

Delar av utbildningen kan ges som webbutbildning.

För mer information:
karl.komstedt@torsta.se
eller ring 0640-188 27