Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande. Man varvar teori och praktik och är en bra livförsäkring för dig som hanterar en motorsåg.

Utbildningen är anpassad både för dig som fäller för husbehov och för dig som arbetar professionellt i skogen. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).

Målsättningen med utbildningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A & B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen är tre dagar inklusive ett praktiskt och teoretiskt prov.

Anmälan sker via formulär under respektive datum nedan. Anmälan är bindande.

Kurstillfällen 2019
14 – 16 maj

 Förbehåll finns för vädersituationer som äventyrar kursdeltagarens säkerhet eller omöjliggör en bra pedagogisk miljö (stark vind, snödjup, etc.)

Samlingsort: Torsta, Ås

Kurskostnad: 7500:- inkl. kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch samt lån av skyddsutrustning. Om egen godkänd utrustning finns så får ni givetvis använda den.

Minst fyra deltagare/kurs

Mer information:
karl.komstedt@torsta.se
eller ring 0640-188 27