Motorsågskörkort A+B

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen tar även upp allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande. Man varvar teori och praktik och är en bra livförsäkring för dig som hanterar en motorsåg. Utbildningen är anpassad både för dig som vill kunna fälla för husbehov och för dig som vill arbeta professionellt i skogen. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år). Målsättningen med utbildningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A & B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen omfattar både ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Datum:

Pris: 2500 exkl. moms/person & dag

 

Hjärt-& lungräddning plus hjärtstartare (AED)

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Verksamma inom skogs- eller lantbruk är extra utsatta då vi ofta befinner oss långt från väg eller större ort. Vi kan dock öka chansen till överlevnad 2-3 gånger om vi tidigt påbörjar hjärt- och lungräddning! Vår utbildning ger dig kunskap hur du praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken. Vi anpassar utbildningen efter de tänkbara scenarion som kan ske i just din närmiljö eller arbetsplats. Utbildningsbevis ges efter avslutad kurs.

Datum:

Pris: 800 exkl. moms/person

Röjsåg A+B

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen innehåller bland annat allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik. Man varvar teori och praktik och är en bra livförsäkring för dig som hanterar en röjsåg.

Utbildningen är anpassad både för dig som vill kunna fälla för husbehov och för dig som vill arbeta professionellt i skogen. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år. Målsättningen med utbildningen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska klara proven för röjsågskörkortet nivå RA + RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen omfattar både ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Datum:

Pris: 2500 exkl. moms/person & dag

 

Frågor? Ring 0640-188 00

 

Anmälan sker via formulär under respektive länk nedan.

Fler kurser kommer snart