Varje år drabbas 10000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Verksamma inom skogs- eller lantbruk är extra utsatta då vi ofta befinner oss långt från väg eller större ort. Vi kan dock öka chansen till överlevnad 200-300% om vi tidigt påbörjar hjärt- och lungräddning! Torsta följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår HLR-utbildning en hel del fördjupning. Ni får alltså en utbildning med den rekommenderade basinformationen i HLR, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov och de tänkbara scenarion som kan ske i just din närmiljö eller arbetsplats. Utbildningen består till största delen av praktisk träning och utbildningsbevis ges efter avslutad kurs.

Förkunskapskrav: Inga

Tidsåtgång: 3-4 timmar, beroende på antal deltagare

Repetition: Gärna varje halvår, men minst en gång om året.

Lärandemål i grundutbildning (avsnitt 1&2) i vuxen HLR.

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

Identifiera hjärtstopp.
Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll.
Starta hjärtstartaren och följa instruktioner.
Utföra HLR med god kvalitet.
Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR.
Förstå vikten av regelbunden träning.

Lärandemål för avsnitt 3, luftvägsstopp.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

Identifiera luftvägsstopp
Utföra ryggslag och buktryck
Larma 112
Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.
Vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd
Förstå vikten av regelbunden träning

Anmälan sker via formulär under respektive datum nedan. Anmälan är bindande.

Kurstillfällen 2019
29 mars – FULLSATT
5 april

Samlingsort: Torsta, Ås. Alternativt syr vi ihop utbildningen för företagen ute på er egna arbetsplats!

Kurskostnad: 800:-/deltagare inkl. fika och lunch. Priser exkl. moms.

Max 8 deltagare per kurstillfälle.

Mer information:
karl.komstedt@torsta.se
eller ring 0640-188 27