Kursen syftar till att utveckla dig som företagare så att du kan driva ditt företag mot uttalade mål. Du får med dig nyttig kunskap, arbetsmetoder, verktyg och nya kontakter för att utveckla ett hållbart företagande på gården.

Undervisningen sker via studieresor, föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, övningar, diskussioner och utbildningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter vilken företagsidé och förutsättning som du som deltagare har.

Du kan välja att gå enskilda block eller hela kursen. Går du hela kursen så kostar den 13 500 sek exklusive moms och du får du ett block utan kostnad. Enskilda block kostar annars 4 500 sek exklusive moms.

Vi går bland annat igenom följande:

Företagsekonomi, 9 tillfällen – 4 500 sek exklusive moms
Kursstart: 26 februari 2019
5 dagar feb-mars
4 dagar nov-dec
Sista anmälan: 4 februari
Företagsledning och driftsplanering
Marknadsföring och försäljning
EU-stöd: bidragsregler, stödrätter och stödansökan
Bidragskalkyler inom lantbruk
Att göra och uppfölja budgetar
Grunderna i bokföring
Bokslut: analys av företagets ekonomiska läge
Beskattningsregler för lantbruket och deklaration

Växtodling, 6 tillfällen -4 500 sek exklusive moms
Kursstart: 10 april 2019
Mars-sep

Växtodlingsplanering:
Växtföljdens påverkan på skadegörare, ogrästryck och gödselmängd.

Vallodling:
Hur vallgrödan påverkas av skördetidpunkt, gödsling och artsammansättning för att uppnå rätt
foderkvalitet beroende på djurslag.

Växtnäringslära:
Hur jordbearbetning, gödsling och kalkning påverkar markstrukturen och växtnäringsbalansen.

Husdjurslära, 6 tillfällen – 4 500 sek exklusive moms
Kursstart: 9 april 2019
April-sep
Husdjurens naturliga beteenden och signaler.
Miljö- och smittskyddsaspekter för din gård.
Byggnaden för djurhållning.
Foder och utfodringsstrategier.
Avelsstrategier och reproduktion.
Förebyggande hälsovård och sjukdomar.
Uppfödningsstrategier och slakt.

Skogsbruk, 6 tillfällen – 4 500 sek exklusive moms
Kursstart: 8 oktober 2019
6 dagar under okt-nov
Skogsskötsel
Tolkning av skogsbruksplaner.
Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.
Metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
Bonitering med höjdutvecklingskurvor.
Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.
Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.

Kursstart 2019
26 – 27 februari

Anmäl dig här

Kurstillfällen: 15 veckor (tis, ons) udda veckor.
Viss del av studierna sker på distans.

Samlingsort: Torsta, Ås.

Kurskostnad:
Hela kursen kostar 13 500 sek exklusive moms. Du får ett block utan kostnad.
Pris/block 4 500 sek exklusive moms.

Mer information:
Helen Hansen Axelsson, 0640-188 18, helen.axelsson@torsta.se