På denna kurs lär du dig att se mer genom att titta på fåren med observanta ögon. Genom att kunna upptäcka och tolka fårens signaler kan du se eventuella avvikelser och problem i tid.
Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov vilket är grunden till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.
Vi varvar teori med praktiska övningar. Föreslagen kurslitteratur: ”Fårsignaler” av Frank Glorie, kan beställas från Hushållningssällskapet i Västernorrland.

Kursdatum
Hösten 2019

Kurskostnad:
1 000 sek exkl moms (fika och lunch ingår).

För mer info:
Helen Hansen Axelsson helen.axelsson@torsta.se, 070-260 13 88
Anna Beck-Friis anna.beck-friis@torsta.se, 072 566 73 24

Intresseanmälan: Klicka här

Sista anmälan: hösten 2019