En kurs som ger dig grundläggande kunskap om får.
Vi kommer att fokusera på fårens beteende och behov, utfodring, reproduktion och hälsa vilka är grunderna till en välfungerande lammproduktion och gör det roligare att vara fårbonde.
Vi varvar teori med praktiska moment så som hantering, hullbedömning och klövvård. Föreslagen kurslitteratur: ”Fårsignaler” av Frank Glorie, kan beställas från Hushållningssällskapet i Västernorrland.

Kursdatum
1-2 april 2019

Sista anmälan: 24 mars 2019

Kurskostnad:
2 000 sek exkl moms (fika och lunch ingår).

För mer info:
Helen Hansen Axelsson helen.axelsson@torsta.se, 070-260 13 88
Anna Beck-Friis anna.beck-friis@torsta.se, 072 566 73 24

Intresseanmälan: Klicka här