Hos Torsta AB hittar du både kortare kurser och längre utbildningar. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringarna. Utbildningarna är på eftergymnasial nivå och består både av teori och praktik.

Kurser och utbildningar får deltagarna betala själva.