Torsta AB är ett kunskapcentrum som skall tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås men finns till för och är aktiva i hela länet. Bolaget ägs av Region Jämtland/Härjedalen (40%), Jämtlands Gymnasieförbund (20%), Skogsnäringen (Sveaskog, Norrskog, SCA, Persson Inv, tillsammans 20%), Lantbrukarnas Riksförbund (15%) och Träutveckling i Jämtland (5%). Bolaget styrelse har representanter från näringslivet och de offentliga ägarna och ordförande är Marie Simonsson.

Under Torsta Kunskapscenter ryms verksamheter som:

JGY Torsta Naturbruksgymnasium

Uppdragsutbildning

Landsbygds- och företagsutveckling

Djuravel

Försöksodlingar

Konsultverksamhet inom de gröna näringarna

Konferensanläggning

Torsta Gårdsrestaurang

Torsta Gårdsbruk