Vill du arbeta med skog och är speciellt intresserad av jakt och viltvård?
På Torsta kan du gå en utbildning där du både lär dig köra skogsmaskin (skotare) och
får möjlighet att utveckla ditt intresse för jakt och viltvård.